ANUNȚ NR.2354 din 26.04.2023

Home \ Anunturi \ ANUNȚ NR.2354 din 26.04.2023

In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

PRIMARIA BĂLĂCIȚA organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminata:

-1/2 post, muncitor necalificat debutant, din cadrul Compartimentul Deservire al primăriei Bălăcița;

 

Anunt

ABOUT THE AUTHOR: admin

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *