Archives for December, 2020

Home \ 2020 \ December

Anunț pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Primaria comunei Bălăcită, judeţul Mehedinţi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioare, precum si OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art II din legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea combaterea efectelor […]

Anunt de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei

Anunt de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei in cadrul proiectului POCU “Centrul Integrat de Servicii Comunitare (CISC Balacita)”, Cod proiect: 130345, derulat de catre comuna Balacita Anunt de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei in cadrul POCU