Archives for May, 2019

Home \ 2019 \ May

ANUNŢ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE Partener(i) pentru realizarea unui proiect integrat pentru cererea de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

Partener(i) pentru realizarea unui proiect integrat pentru cererea de propuneri de proiecte  ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2   În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi […]

Raport procedura de selectie parteneri entitati private pentru cererea de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 362/2009 şi ale H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009, Comuna Bălăcița cu sediul în localitatea Bălăcița, Sat Bălăcița, judetul Mehedinți, […]

ANUNŢ DE SELECŢIE – Partener(i) pentru realizarea unui proiect integrat pentru cererea de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 362/2009 şi ale H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009, Comuna Bălăcița cu sediul în localitatea Bălăcița, Sat Bălăcița, judetul Mehedinți, […]