Archives for November, 2021

Home \ 2021 \ November

Anunt 23.11.2021

PRIMARIA COMUNEI BĂLĂCITĂ JUDEŢUL MEHEDINŢI NR.6826/23.11.2021 ANUNŢ In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. […]