Author: admin

Home \

ANUNȚ NR.2354 din 26.04.2023

In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. PRIMARIA BĂLĂCIȚA organizează concurs pentru ocuparea funcției […]

Anunt Nr. 4807/ 15.09.2022

Primaria comunei Balacita, judetul Mchedinti, organizeaza concursul de recrutare, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante dc: – inspector, clasa I, grad profesional debutant- compartiment cadastru. anunt_15_09_2022

Anunt 24.06.2022

PRIMARIA BALACITA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, pe perioada nedeterminata: -2 posturi, muncitor necalificat debutant, din cadrul Compartimentul Deservire al primariei Balacita;  anunt

Anunt 23.11.2021

PRIMARIA COMUNEI BĂLĂCITĂ JUDEŢUL MEHEDINŢI NR.6826/23.11.2021 ANUNŢ In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. […]