Archives for April, 2023

Home \ 2023 \ April

ANUNȚ NR.2354 din 26.04.2023

In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. PRIMARIA BĂLĂCIȚA organizează concurs pentru ocuparea funcției […]